Tin cậy

Deck Heroes: Legacy

everything69
56.93MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 12.4.0 3 tuần trước

Mô tả của Deck Heroes: Legacy

Construct the ultimate deck with an amazing horde of Heroes and magical Creatures to save a threatened kingdom. With hundreds of cards to collect, every deck is unique. Feast your eyes on spectacular HD graphics, get lost inside thrilling battles, and delve into majestic and mysterious lore!

War has come to the world of Deck Heroes! The Neander, Human, Faen, and Mortii are marching into battle! Build your very own faction from Heroes of all races, and lead them to glory! Enter the world of Deck Heroes: Legacy!

<b>FEATURES</b>

✔ FREE TO PLAY

✔ Non-Stop Gaming!

Innovative game play, endless battles, and countless tactics are guaranteed to have you hooked!

✔ Worlds at War

Align your army with the four factions - Human, Fae, Mortii, and Neander.

✔ Magnificent Artwork!

Elegant and exquisite designs paired with flamboyant, vibrant colors bring your Hero and Creature cards to life!

✔ Adventure Calls!

Intricately detailed maps, mazes, trials, and more, await those brave wanderers!

✔ Global Action!

Millions of gamers worldwide experience the suspense of a thrilling card adventure!

✔ Adrenaline Pumping Action!

Raids, competitions, and more; this is a player versus player haven!

<b>CONTACT US</b>

Fanpage: <u><a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.facebook.com/deckheroes/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFE-cQFPOXXIbTk_cSejGELxRwd7w&sa=D&usg=AFQjCNH__C9AV8uIgG0aeHdGrKfWe22HZw" target="_blank">https://www.facebook.com/deckheroes/</a></u>

Forum: <u><a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dh.forum.igg.com/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHmYN4oTP4o-XEvbRb_5v_84asHYQ&sa=D&usg=AFQjCNHQ4MgOMNqTl4UCwmWesZva3p-eeQ" target="_blank">http://dh.forum.igg.com/</a></u>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Xây dựng boong cuối cùng với một đám tuyệt vời của Heroes và Creatures ma thuật để tiết kiệm một vương quốc bị đe dọa. Với hàng trăm thẻ để thu thập, mỗi tầng là duy nhất. Feast mắt của bạn trên đồ họa HD tuyệt đẹp, được mất trong trận chiến ly kỳ, và đi sâu vào truyền thuyết hùng vĩ và bí ẩn!

Chiến tranh đã đến với thế giới của sàn Heroes! Các Neander, Human, Faen, và Mortii đang hành quân vào trận chiến! Xây dựng phe rất riêng của bạn từ Heroes của tất cả các chủng tộc, và dẫn họ đến vinh quang! Nhập thế giới của sàn Heroes: Legacy!

<b> tính năng

✔ FREE TO PLAY

✔ Non-Stop Gaming!

Chơi sáng tạo trò chơi, trận chiến bất tận, và vô số các chiến thuật này được đảm bảo để có thể nối!

✔ Worlds at War

Căn đội quân của bạn với bốn phe phái - Nhân, Fae, Mortii, và Neander.

✔ Artwork Magnificent!

Thiết kế thanh lịch và tinh tế kết hợp với rực rỡ, màu sắc rực rỡ mang theo thẻ Hero và Creature của bạn với cuộc sống!

✔ Gọi phiêu lưu!

Bản đồ chi tiết phức tạp, mê cung, thử nghiệm, và nhiều hơn nữa, đang chờ đợi những kẻ lang thang dũng cảm!

✔ toàn cầu hành động!

Hàng triệu game thủ trên toàn thế giới trải nghiệm sự hồi hộp của một cuộc phiêu lưu ly kỳ thẻ!

✔ Adrenaline bơm Action!

Các cuộc tấn công, các cuộc thi, và nhiều hơn nữa; đây là một cầu thủ so với máy nghe nhạc thiên đường!

<b> LIÊN HỆ

Fanpage: <u> <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/deckheroes/&sa=D&usg=AFQjCNFE-cQFPOXXIbTk_cSejGELxRwd7w" target="_blank">https://www.facebook.com/deckheroes/</a>

Diễn đàn: <u> <a href="https://www.google.com/url?q=http://dh.forum.igg.com/&sa=D&usg=AFQjCNHmYN4oTP4o-XEvbRb_5v_84asHYQ" target="_blank">http://dh.forum.igg.com/</a> </u></u></b>
</b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Deck Heroes: Legacy

4.4
68
5
49
4
3
3
12
2
2
1
2

Đánh giá Deck Heroes: Legacy

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Deck Heroes: Legacy, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng everything69
Cửa hàng everything69 336 249.77k

Thông tin APK về Deck Heroes: Legacy

Phiên bản APK 12.4.0
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên IGG Inc
Chính sách riêng tư http://igg.com/about/privacy_policy.php


Tải về Deck Heroes: Legacy APK
Tải về